FL300 LED belysningsarmatur

490432 FL300 LED GrowWhite v1.1
490402 FL300 LED Grow v1.1
490412 FL300 LED Sunlight v1.1

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Belysning som kan styras i intensitet och spektralfördelning (färg) av klimatdatorn LCC4. FL300 tillhör det översta toppskiktet när det gäller effektivitet och styrbarhet för växtbelysning.

Ovan angivna priser gäller enstaka exemplar. Begär offert och ljusberäkning vid behov av flera armaturer.

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: