Artiklar

Trollåsen Tomat - avancerad kontroll

2003-04-03 av Olle Magnusson

Trollåsen Tomat AB, Susanne, Bengt och Ingemar, önskade förbättra sin kontroll över odlingen. Därför har man under vintern installerat ett nytt ''LCC900'' växthusdatorsystem från DGT Volmatic samt ett specialanpassat ''E2'' energistyrsystem från CMT AB. Läs mer.
Ronny Svensson - växtoptimering med Fytosens

2003-04-03 av Olle Magnusson

Tomatfarmare Ronny Svensson i Kvistofta utanför Helsingborg har installerat ''Fytosens'' från DGT Volmatic under vintern. Fytosens är ett system för optimering av odlingsmiljön.

Med Fytosens-systemet erhåller man fortlöpande information, i form av grafer, om hur stor den aktuella tillväxten (fotosynteshastigheten) för kulturen är. Systemet utgår från ljuset som den begränsande faktorn och med ledning av detta värde samt bladtemperatur och koldioxidhalt beräknas aktuell fotosynteshastighet. Men inte nog med detta - systemet ger också information om hur stor tillväxthastigheten är i förhållande till den maximalt uppnåbara och vägledning i hur temperatur och koldioxidhalt ska justeras för att uppnå önskad tillväxthastighet. Läs mer.
Utvecklingsmöte om LCC Completa

2003-03-11 av Olle Magnusson

Det har hållits utvecklingsmöte, "Brain Storming", på DGT Volmatic i Köpenhamn den 10 - 11 mars. Representanter från olika delar av världen deltog: Närmast Kjeld och Mogens (utanför bild) från DGT Volmatics utvecklingsavdelning, Fleming (delvis skymd, vid fönstret)och Birger från DGT V Fyn, Ronald från USA, Philip från Frankrike, Bothas och Bart från Holland och undertecknad (bakom kameran). Läs mer.
AMI Completa

2003-01-25 av Olle Magnusson

Den nya, kompletta, gödselblandaren från DGT Volmatic, AMI Completa, har börjat levereras.

På samma plattform pågår utvecklingen av DGT Volmatics nya generation klimatdatorer.

Mer information kommer att följa. En kortfattad funktionsöversikt finns tillgänglig på DGT Volmatics hemsida.

Den första blandaren hamnar i Ystadstrakten.

Vi gratulerar den lycklige ägaren!
Optiskt fibernätverk

2002-12-04 av Olle Magnusson

CMT har utvecklat ett fiberoptiskt nätverk som använder den senaste generationen av plastfiberkabel, POF, från Mitsubishi. Utveckling av interface och transmittrar för nätverket har skett i egen regi av vår Evert Fredriksson. Tillverkningen sker i egen verkstad.

Under 2002 har vi installerat POF-nätverk bl a hos Stora Enso Skog i Sör Amsberg, Umeå Universitet och hos Odlarna i Falkenberg. I Falkenberg har närmare 3000 m POF-kabel markförlagts. Kabeln knyter samman 31 bevattningsramper med PC och vårt BoomLink-program. Läs mer.