Artiklar

Nordiska Rådet sammanträder.

2002-11-29 av Olle Magnusson

Huvudförhandlarna för DGT-Volmatic i Norden, det s k Nordiska Rådet har haft ordinarie möte i Århus den 27-28 november.

Rådet sammanträder 3-4 gånger om året för att diskutera och ta tillvara odlarnas och egna intressen inom området teknik för växthusodling.
Leverans slutförd till Umeå Universitetet

2002-10-05 av Olle Magnusson

CMT har, tillsammans med bl a Sveaverken-Forkesta just slutfört en större leverans till Umeå Universitet.

En del är ett avancerat växthus för genforskning uppfört på taket till en universitetsbyggnad. Växthuset har 4 avdelningar och är helt isolerat mot omvärlden. Sveaverken-Forkesta har utfört växthusbyggnationen och CMT har levererat styrning för flerdelad solavskärmning samt befuktningsanläggning.

Den andra delen är Wallenberglaboratoriet, som förfogas av SLU - Skogshögskolan i Umeå. Här har Sveaverken-Forkesta uppfört 11 växthusavdelningar med förbindelsegångar och CMT levererat styr/regler-utrustning (DGT-Volmatic LCC900) och belysningsstyrning (CMT LightLink) samt befuktningsanläggning typ ML-System. CMT har också levererat central övervakning och larmsystem.

El - och rörinstalltion har i största möjliga utsträckning utförts av lokala firmor. Styrsystemen är som vanligt i Norrland installerade och intrimmade av Eldraget AB.
Horti Fair (NTV) i Amsterdam, Holland

2002-10-05 av Olle Magnusson

DGT-Volmatic och CMT är som vanligt representerade på NTV, den internationella utställningen inom teknik för växthusodling.

Vi finns i hall 4, monter nr 4030.

Utställningen pågår fr.o.m. 6:e t.o.m. den 9:e november och är öppen mellan 10.00 - 19.00 varje dag utom lördag, då stängning sker kl 17.00.

Välkommen!