Nyheter

DanGarTek 2004

2004-09-04 av Olle Magnusson

DanGarTek-utställningen år 2004 är avslutad. Trots (eller tack vare?) de bistra tider vi lever i mötte många svenska odlare upp. I DGT-Volmatics monter träffade vi prydnadsväxtodlare, grönsaksodlare, återförsäljare, konsulenter och forskare. Läs mer.
Pressmeddelande 2004.08.31

2004-09-03 av Olle Magnusson

Känd dansk industrikoncern har tagit över aktiviteterna i DGT-Volmatic A/S. Med syftet att föra fram och styrka DGT Volmatics position inom odlingsteknologi på den globala marknaden har Senmatic A/S i Söndersö, som är en del av Nielsen & Nielsen Holding-koncernen, tagit över samtliga danska aktiviteter i DGT Volmatic från C. W. Obel A/S. Läs mer.
Gödslings- och vattenreningsanläggning till Asarums Handelsträdgård

2004-08-22 av Olle Magnusson

CMT har i samarbete med Eldraget AB och BMS AB, rörinstallation, slutfört en leverans till Roland Persson, Asarums Handelsträdgård. Roland odlar krukväxter, Cyklamen under sommaren, utplanteringsväxter på våren, julblommor under hösten. Läs mer.
Diskussionsforum slutna odlingssystem

2004-03-31 av Olle Magnusson

En möjlighet till debatt, lärande, utbyte av erfarenheter och skapande av kontaktnät.Av Victoria Jung, Karl-Johan Bergstrand, Bernhard Furtner och Beatrix Alsanius, Inst. för växtvetenskap, SLU, ALnarp. Läs mer.
Tillfällig kondensfolie i växthus

2004-03-06 av Olle Magnusson

I företrädesvis grönsaksodling i växthus sätter man ofta upp en plastfolie över kulturen under inledningsskedet på förvåren. Denna folie påverkar starkt värmegenomgångstalet för växthuset, dvs. den isolerar.

Av denna anledning bör man ställa om växthusdatorn så att den justerar värmetillförseln försiktigare. Resultatet kan annars bli kraftiga svängningar i temperaturen med mellan 30 - 60 min frekvens beroende på värmesystemets responstid. Läs mer.
Diskussionsforum "Slutna Odlingssystem"

2004-02-26 av Olle Magnusson

För att öka kontaktytan mellan de olika aktörerna med intresse för slutna odlingssystem har man på SLU tagit initiativet till ett diskussionsforum som vänder sig till hela trädgårdsnäringen, underleverantörer, serviceföretag, rådgivare, reglerande myndigheter och den tillämpade forskningen. Målet är att skapa ett nätverk med en dynamisk och fruktbärande öppen debatt som kan verka som ett stöd i användningen och framtida vidareutveckling av slutna odlingssystem. Läs mer.
För snäv inställning av väv i LCC900

2004-02-21 av Olle Magnusson

Har du råkat ut för att väven drar från för sent på morgonen, eller inte drar ifrån alls? Då kan felet vara att minsta gångtid för vävmotorn underskridits.

Av mekaniska och datormässiga skäl är minsta gångtid för vävmotorn 3 sekunder. Inställning av steglängden för väven sker i kod 1524 och anges i procent av den totala gångtiden, kod 1521. Läs mer.
Energihushållning - eldning med biobränsle

2004-01-28 av Olle Magnusson

Under 2004 kommer Länsstyrelsen i Västra Götaland, med finansiering från KULM/Jordbruksverket, att bedriva kostnadsfri energirådgivning i hela Sverige, utom i mål 1-området. Detta ligger till grund för en kostnadsfri halvdagskurs i ämnet energihushållning. På kursen att tas upp energibesparing med hjälp av ett nytt sätt att styra klimatet, så kallad dynamisk styrning. Enkelt sagt går det ut på att låta temperaturen variera mera beroende på ljuset. Huvuddelen av kursen kommer att ägnas åt bioenergi som energikälla i växthus. Läs mer.

Rss16 RSS