Nyheter

International Hortifair 2005 i Amsterdam

2005-11-07 av Olle Magnusson

Av de 51227 besökarna på årets HortiFair i Amsterdam hittade ganska många fram till Senmatic/DGT Volmatics monter i huvudhallen, Europahal. Som vanligt var andelen svenska besökare hög.Senmatic har under det gångna året befäst sin målsättning att återge DGT Volmatic positionen som en av världens ledande producenter inom växtteknologi. Till grundstommen i det nya Completasystemets har bl a fogats en avancerad energistyrningsdator, EMA Completa.

Ett utökat samarbete med ledande forskare inom växtfysiologi och klimatteknik borgar för att mycket kommer att ske på utvecklingssidan under den närmaste tiden.

Om 8 månader kommer en ny SuperLink med avancerade funktioner och ett användarvänligt gränssnitt att presenteras.
Ett axplock nyare projekt

2005-07-30 av Olle Magnusson

Under den senaste tiden har vi slutfört eller håller på att slutföra bl a följande projekt. Läs mer.
Recirkulering av bevattningsvatten

2005-07-27 av Olle Magnusson

Installation slutförd av recirksystem i tomatodling.Hos tomatodlare Ronny Svensson i Kvistofta har vi i samarbete med bl a BenRad, DGT Volmatic, SLU, Waterboys, Ohlsson & Wahlqvist Service AB och Phoenix Data utvecklat och tagit i drift ett totalkoncept för riskminimerad återanvändning av bevattningsvattnet.

Systemet består, förutom renaren, BenRad M900BE, av en returvattentank med pump, motordrivna blandningsventiler, flödesgivare, AMI900 gödselblandare, automatfilter SpinKlin och en Pelle styrdator< speciellt framtagen för detta ändamål.

Vi återkommer med rappporter om hur systemet fungerar på lite längre sikt.
Leverans slutförd till Norrplant

2004-11-21 av Olle Magnusson

Etapp två av vår leverans till SCA Norrplants plantskola,Wifstamon, Timrå, är nu slutförd. CMT har levererat styr- och regler, bevattnings- och larmutrustning till de fyra växthusen. Installation har utförts av Göte Lundell, Eldraget AB. Läs mer.
International Hortifair 2004 i Amsterdam

2004-11-07 av Olle Magnusson

Senmatic/DGT Volmatic har vid årets NTV-mässa stadfäst sin nya, mer aggresiva framtoning. Målinriktad satsning på utveckling och effektiv produktion ska återge DGT-Volmatic positionen som ledande inom sin branch. I montern lades tonvikten framför allt på det nya Completasystemet. Klimatstyrning, gödsling och vattning jobbar integrerat i ett nätverk med full kontroll via den nya SuperLinken.
Uppdrag: KLIMAT

2004-09-30 av Olle Magnusson

Via ProGro AB har CMT utvecklat och levererat styr- och reglerutrustningen för regnskogen i utställningen Uppdrag KLIMAT på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

Vi har möjlighet att styra vattentemperaturen i en "sjö" på marken, temperaturen på en kylplatta i taket (för kondensering av vattenånga och därmed "regn") samt reglering av luftfuktigheten via dyser.

Dessutom levereras mätdata från olika luftlager för publiken via en utvändig display.
Ny SLF-ansökan för Odlingsoptimering

2004-09-29 av Olle Magnusson

Carl Otto Ottosen på Dansk Jordbrugs Forskning har i dagarna lämnat in en ny ansökan till SLF rörande medel för fortsättning av vårt projekt "Odlingsoptimering". Genom tillfälligt minskade forskarinsatser (SLU) och mer omfattande egen finansiering har den sökta summan kunnat reduceras i förhållande till föregående ansökan, där ju avslag meddelades. Läs mer.
Förbättringar i BoomLink

2004-09-12 av Olle Magnusson

Det redan mycket miljövarsamma styrsystemet för bevattningsramper, BoomLink, har tillförts nya funktioner. Förutom den exakta, positionsstyrda, bevattningen kan man nu använda s k Smart Vätskebyte även vid komplexa bevattningsuppgifter. Läs mer.

Rss16 RSS