Nyheter

Utvecklingsmöte om LCC Completa

2003-03-11 av Olle Magnusson

Det har hållits utvecklingsmöte, "Brain Storming", på DGT Volmatic i Köpenhamn den 10 - 11 mars. Representanter från olika delar av världen deltog: Närmast Kjeld och Mogens (utanför bild) från DGT Volmatics utvecklingsavdelning, Fleming (delvis skymd, vid fönstret)och Birger från DGT V Fyn, Ronald från USA, Philip från Frankrike, Bothas och Bart från Holland och undertecknad (bakom kameran). Läs mer.
AMI Completa

2003-01-25 av Olle Magnusson

Den nya, kompletta, gödselblandaren från DGT Volmatic, AMI Completa, har börjat levereras.

På samma plattform pågår utvecklingen av DGT Volmatics nya generation klimatdatorer.

Mer information kommer att följa. En kortfattad funktionsöversikt finns tillgänglig på DGT Volmatics hemsida.

Den första blandaren hamnar i Ystadstrakten.

Vi gratulerar den lycklige ägaren!
Optiskt fibernätverk

2002-12-04 av Olle Magnusson

CMT har utvecklat ett fiberoptiskt nätverk som använder den senaste generationen av plastfiberkabel, POF, från Mitsubishi. Utveckling av interface och transmittrar för nätverket har skett i egen regi av vår Evert Fredriksson. Tillverkningen sker i egen verkstad.

Under 2002 har vi installerat POF-nätverk bl a hos Stora Enso Skog i Sör Amsberg, Umeå Universitet och hos Odlarna i Falkenberg. I Falkenberg har närmare 3000 m POF-kabel markförlagts. Kabeln knyter samman 31 bevattningsramper med PC och vårt BoomLink-program. Läs mer.
Nordiska Rådet sammanträder.

2002-11-29 av Olle Magnusson

Huvudförhandlarna för DGT-Volmatic i Norden, det s k Nordiska Rådet har haft ordinarie möte i Århus den 27-28 november.

Rådet sammanträder 3-4 gånger om året för att diskutera och ta tillvara odlarnas och egna intressen inom området teknik för växthusodling.
Horti Fair (NTV) i Amsterdam, Holland

2002-10-05 av Olle Magnusson

DGT-Volmatic och CMT är som vanligt representerade på NTV, den internationella utställningen inom teknik för växthusodling.

Vi finns i hall 4, monter nr 4030.

Utställningen pågår fr.o.m. 6:e t.o.m. den 9:e november och är öppen mellan 10.00 - 19.00 varje dag utom lördag, då stängning sker kl 17.00.

Välkommen!
Leverans slutförd till Umeå Universitetet

2002-10-05 av Olle Magnusson

CMT har, tillsammans med bl a Sveaverken-Forkesta just slutfört en större leverans till Umeå Universitet.

En del är ett avancerat växthus för genforskning uppfört på taket till en universitetsbyggnad. Växthuset har 4 avdelningar och är helt isolerat mot omvärlden. Sveaverken-Forkesta har utfört växthusbyggnationen och CMT har levererat styrning för flerdelad solavskärmning samt befuktningsanläggning.

Den andra delen är Wallenberglaboratoriet, som förfogas av SLU - Skogshögskolan i Umeå. Här har Sveaverken-Forkesta uppfört 11 växthusavdelningar med förbindelsegångar och CMT levererat styr/regler-utrustning (DGT-Volmatic LCC900) och belysningsstyrning (CMT LightLink) samt befuktningsanläggning typ ML-System. CMT har också levererat central övervakning och larmsystem.

El - och rörinstalltion har i största möjliga utsträckning utförts av lokala firmor. Styrsystemen är som vanligt i Norrland installerade och intrimmade av Eldraget AB.

Rss16 RSS